top of page

Werkwijze van
Kasba Interieur voor uw totaalproject

EEN VOLLEDIGE TOTAALRENOVATIE
OP KORTE TERMIJN

IN VIER STAPPEN NAAR UW TOTAALRENOVATIE

gesprek

1. Verkennend gesprek

Wat zijn uw eisen, wensen en budget?

Alles begint met een goed gesprek. Tijdens dit vrijblijvende, verkennende overleg bespreken we het programma en luisteren we naar uw persoonlijke wensen, eisen en vooropgestelde budget. Dit is de basis voor een passend voorontwerp.

ontwerp

2. Opmeting, voorontwerp en raming

Vertalen wij uw verwachtingen in een passend interieurontwerp?

Daags nadien ontvangt u van ons een contract voor fase voorontwerp en raming. Na goedkeuring hiervan starten wij aan de ontwerpen.

 

 • In deze fase worden de voorontwerpen opgemaakt en besproken. Plannen worden uitgetekend in een indrukwekkende 2D en 3D. Kleuren en materialen worden voorgesteld aan de hand van een moodboard en stalen. Dat wordt bij u thuis voorgesteld.

 • Na uw feedback passen we de ontwerpen aan volgens uw wensen en leggen we de ontwerpen opnieuw voor. Na goedkeuring van dit ontwerp maken wij een realistische kostenraming (schatting van de werken).

contract

3. Uitvoeringscontract:

Het project tot in detail uitgewerkt voor de realisatie

Na goedkeuring van de voorontwerpen en raming kunnen we indien gewenst overgaan tot de uitvoeringsfase van uw interieurproject.

 • In deze fase wordt een uitvoeringscontract opgemaakt en werken we aan een vast ereloonpercentage. Dit varieert tussen 10 à 15%, afhankelijk van het totaalbudget en de complexiteit van het project. De kosten die werden aangerekend voor de fase voorontwerp en raming maken deel uit van het ereloonpercentage. 

 • Indien het dossier vergunningsplichtig is, stellen wij in overleg een architect aan voor de opmaak van een bouwaanvraag. Het voordeel bij grote interieurprojecten is dat hij het administratieve werk nauwlettend opvolgt.

 • Alle afzonderlijke aannemingsposten worden verder uitgewerkt in detail om de uitvoering te kunnen realiseren (meetstaten, beschrijving van de werken, aanvraag offertes, aanbesteding of toekenning van de werken, opmaak planning, werfopvolging, oplevering en nacalculatie).

realisatie

4. Realisatie:

Uw totaalproject van A tot Z op korte termijn

Kasba Interieur heeft de volledige regie van uw totaalproject in handen. Zo kunnen we een strikte opvolging, coördinatie en zeer korte uitvoeringstermijnen garanderen.

 • Elke aannemer wordt op de werf bij aanvang van de werken steeds door Steven persoonlijk ontvangen.

 • De plannen worden ter plaatse een laatste keer doorgenomen. Indien nodig plannen we extra werfvergaderingen in. 

 • Meteen na elke aannemingsopdracht maken we een verslag op en bespreken we dit met de aannemer. Zo kunnen we tijdig ingrijpen en worden onvolmaaktheden opgelost voor de oplevering van het totaalproject.

 • Lange uitvoeringstermijnen en uitlopende werven leiden enkel tot frustratie bij de klant en extra kosten. Daarom is de planning van de werken cruciaal. Een planning wordt bij ons dan ook dag per dag opgemaakt, niet in weken. We vermijden lange perioden van inactiviteit op de werf (vb. ramen bestellen voordat ze kunnen worden gemeten door maten en technische tekeningen door te nemen met fabrikant ramen en aannemer ruwbouw). 

 • Grote interieurprojecten, aanpassingen aan ruwbouw en buitenschrijnwerk tot en met de schilderwerken en plaatsing van zonwering realiseren we op korte termijn.

HOEVEEL KOST EEN TOTAALRENOVATIE BIJ KASBA INTERIEUR?

realisatie
 • De kostprijs van de architectuur is afhankelijk van uw totaalproject. De erelonen van de binnenhuisarchitect bevinden zich naargelang het project tussen de 10 en 15% van de som van de gedane werken. Heel af en toe gaat het om een uurtarief zoals bij de opmaak van enkel een ontwerp, echter is een forfaitair bedrag couranter. 

 • De kostprijs van architectuur kan ook verlicht worden door diverse premies (zoals de renovatiepremie) en een belastingvermindering. 

 • Wat het bedrag op de factuur ook beïnvloedt, is de grootte van de renovatie.

 • Na de prijszetting volgt een schriftelijke overeenkomst.

NEEM VOLLEDIG VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP VOOR EEN EERSTE GESPREK MET ADVIES VOOR UW PERSOONLIJKE INTERIEURPROJECT!

bottom of page