Werkwijze

Onze werkwijze

Verkennend gesprek

Steven komt steeds ter plaatse voor een vrijblijvend verkennend gesprek. Tijdens deze bespreking informeert hij naar de wensen van de bouwheer (programmatorische, functionele, esthetische en financiele).

Fase 1. Fase voorontwerp en raming

De dag na het verkennend gesprek wordt er een voorlopig samenwerkingsvoorstel bezorgd aan de bouwheer met samenvatting van het verkennende gesprek, omschrijving van de taken van de interieurarchitect en het ereloon voor de opdracht. Fase voorontwerp wordt steeds uitgevoerd aan een forfaitair bedrag.

 • Inbegrepen in de opdracht;
 • Opmeting van de bestaande toestand,
 • Digitaal uittekenen van de opmeting,
 • Maken van het voorontwerp(-en) aan de hand van 2D en 3D tekeningen,
 • 1e bespreking, voorleggen van de ontwerpen ter plaatse bij de bouwheer,
 • Maken van de nodige aanpassingen a.d.h.v. feedback van de klant,
 • 2e bespreking ter plaatse bij de bouwheer,
 • Na goedkeuring van het aangepaste ontwerp opstellen van een kostenraming.

Fase 2. Fase uitvoering opdracht

Beslist de bouwheer de werken te laten uitvoeren, dan wordt er een definitief contract opgesteld voor de uitvoering. In deze fase wordt het project uitgewerkt van een voorontwerp naar een uitvoeringsdossier.

Inbegrepen in het uitvoeringsdossier;

 • uitwerken van alle aannemingsposten voor aanvraag prijsoffertes (detaillering, meetstaten, lastenboeken,,,),
 • aanbesteding (toekenning van de werken aan de aannemers in samenspraak met de bouwheer),
 • opstelling van de planning,
 • werfopvolging en controle,
 • oplevering van de werken en nacalculatie van de facturen.

Het ereloon voor de fase uitvoering is een percentage van de totale kostprijs en varieert naargelang de opdracht. Kosten voor Fase 1 (voorontwerp), maken deel uit van dit percentage.